Dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

 

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz.1767 j.t. ze zm.) oraz § 50 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206) zarządza się, co następuje:

  • 1. Ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz prokuratur rejonowych okręgu szczecińskiego.
  • 2. W zamian za dzień wolny, wymieniony w § 1, ustala się dzień 29 grudnia 2018 r. dniem pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz prokuratur rejonowych okręgu szczecińskiego.
  • 3. W celu zapewnienia bieżącej realizacji koniecznych zadań przez komórki organizacyjne Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz podległe prokuratury rejonowe, dyżury zdarzeniowe oraz w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych, w dniu 24 grudnia 2018 r. pełnią wyznaczeni prokuratorzy i urzędnicy.

Zarządzenie w całości z podpisami do pobrania POBIERZ DOKUMENT

Podejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Choszcznie, Sąd Rejonowy w Choszcznie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w nocy z 20/21 listopada 2018 r. w Choszcznie działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego co najmniej kilkakrotnie uderzył go pięścią w twarz oraz z dużą siłą usiłował zadać mu ciosy dużym nożem kuchennym i uderzył go tym nożem w okolice karku, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na skuteczny opór pokrzywdzonego i jego ucieczkę, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk.

Czytaj dalej Podejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.