Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju z użyciem noża. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie któremu zarzuca się to, że w dniu 18 marca 2018 r. w jednym ze sklepów w Świnoujściu, dokonał napadu rabunkowego w ten sposób, że po uprzednim użyciu przemocy wobec właścicielki sklepu poprzez złapanie jej za szyję i przewróceniu jej na ziemię, a nadto grożąc pokrzywdzonej użyciem noża, dokonał kradzieży pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 400 zł, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk. 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju z użyciem noża. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

PO VII WB 262.115.2018 – na „Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.115.2018  –  na „Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”