PO IV WOS 1110.19.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

  • 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania  na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.19.2018. Wniosek należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

          Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 ust. 1-6 i 8 oraz art. 77 § 1 w zw.z art. 174 § 1 i § 1a cyt. wyżej ustawy, jakie winien spełniać kandydat
na asesora, należy dołączyć:

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.19.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu m. in. o to, że w dniu 5 czerwca 2018 r. w Chojnie na ul. Jagiellońskiej działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia usiłował dokonać zabójstwa pokrzywdzonego mężczyzny poprzez zadanie jemu ciosów nożem w brzuch oraz w czoło, powodując tym samym uszkodzenie ciała w postaci rany kłuto-ciętej brzucha oraz rany ciętej czoła, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obronę i ucieczkę pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.