Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 17 lipca 2018 r. w Maszewie będąc uprzednio karanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, za które orzeczono sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, kierował samochodem marki Honda oraz pomimo wydania przez funkcjonariuszy Policji przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia niezwłocznego zatrzymania pojazdu, kontynuował jazdę, tj. o czyn z art. 178b § 1 kk i inne,

Z ustaleń postępowania wynika, że w dniu 17 lipca 2018 r. podejrzany kierując samochodem marki Honda jechał ulicą Nowogardzką w Maszewie. Patrolujący ten obszar funkcjonariusze Policji podjęli decyzję o przeprowadzeniu wobec podejrzanego kontroli drogowej. Pomimo wydania polecenia zatrzymania oraz użycia w tym celu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, podejrzany zlekceważył je i kontynuował jazdę. Ostatecznie podejrzany został zatrzymany przez ścigających go funkcjonariuszy. Przeprowadzona kontrola wykazała, że podejrzany kierował pojazdem pomimo iż obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku z poprzednio popełnionym przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Za zarzucane obecnie przestępstwo m.in. na podstawie art. 178b § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.