PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Szczecin, dnia 18 stycznia 2019 r.

Na podstawie § 13 ust 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) informuję, że do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

 1. Justyna Kokoszka – 47
 2. Piotr Jędrzejewski – 45
 3. Karolina Rezler – 44
 4. Monika Flejszar – 41
 5. Weronika Ziemnicka – 41

Na listę rezerwową zakwalifikowano następujące osoby:

 1. Izabela Gałka – 40
 2. Julita Wędzińska – 37

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Mirosław Jezierski

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego m. in. o to, że w okresie od marca 12 maja 2018 r. do dnia 20 października 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu gryfickiego, działając w warunkach recydywy, znęcał się psychicznie nad swoją nieporadną ze względu na stan fizyczny matką w ten sposób, że wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał ją wulgarnymi słowami, groził jej pozbawieniem życia, a także zakłócał spoczynek nocny, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne, 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

PO IV WOS 1111.2.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów )

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs

na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.2.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów )

PO IV WOS 1111.1.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko młodszy referent )

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent)
Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.1.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko młodszy referent )

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do Sądu Rejonowego w Świnoujściu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono m. in. to że w dniu 10 sierpnia 2018 r. w Świnoujściu posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 20,89 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 33,43 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o terminie III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostanie przeprowadzony w dniu 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o godzinie 9:00 w sali nr 112.

Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który znajdując się w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek drogowy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia wobec podejrzanego m. in. o to, że w dniu 7 października 2018 r. w Szczecinie na ul. Falskiego, naruszając umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym kierował samochodem osobowym marki Audi A4 będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 3,2 promila alkoholu we krwi oraz w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności spowodował wypadek drogowy w ten sposób, że uderzył prowadzonym przez siebie pojazdem w tył stojącego samochodu marki Ford Focus, wskutek czego kierująca tym pojazdem doznała ogólnego rozstroju zdrowia na trwający dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk, po czym zbiegł z miejsca wypadku, tj. o czyn z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk i inne. 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który znajdując się w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek drogowy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże.

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Na podstawie § 9 pkt 1rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838) informuję, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:

 1. JustynaKokoszka,
 2. KarolinaRezler,
 3. PiotrJędrzejewski,
 4. DamianPrzestrzelski,
 5. JulitaWędzińska,
 6. AgataŁagoda,
 7. MonikaFlejszar,
 8. WeronikaZiemnicka,
 9. IzabelaGałka.

Sprawcy rozboju zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o to, że w nocy z 1 na 2 września 2018 r. w Trzebiatowie na przystanku autobusowym, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju, w ten sposób, że po uprzednim zastosowaniu przemocy wobec pokrzywdzonego uderzając go i doprowadzając do stanu bezbronności, zabrali w celu przywłaszczenia spodnie oraz saszetkę z pieniędzmi w kwocie 1070 zł. oraz z dokumentami, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne.  

Czytaj dalej Sprawcy rozboju zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.