Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 21 i 22 października 2018 r. w jednym z mieszkań w Szczecinie, kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, grożąc jej pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej kobiety uzasadnioną obawę ich spełnienia, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.