Podejrzani o znęcanie się nad psem zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia, przeciwko kobiecie i mężczyźnie podejrzanym o to, że w okresie do lipca 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Nowogródek Pomorski, działając wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt, znęcali się nad psem rasy foksterier w ten sposób, że utrzymywali zwierzę w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym m. in. w stanie rażącego zaniedbania poprzez nie zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej, pomimo iż zwierzę takiej opieki wymagało, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.        

Czytaj dalej Podejrzani o znęcanie się nad psem zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.