PO IV WOS 1111.2.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów )

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs

na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.2.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów )

PO IV WOS 1111.1.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko młodszy referent )

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent)
Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.1.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko młodszy referent )

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do Sądu Rejonowego w Świnoujściu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono m. in. to że w dniu 10 sierpnia 2018 r. w Świnoujściu posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 20,89 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 33,43 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o przestępstwa narkotykowe – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o terminie III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostanie przeprowadzony w dniu 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o godzinie 9:00 w sali nr 112.