PO IV WOS 000.1.2019 Kolegium Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

W dniu 23 stycznia 2019 r., o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, którego tematem będzie wyrażenie opinii o kandydatach:

  • na wolne stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie;
  • na wolne stanowisko prokuratorskie w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Szczecin, dnia 18 stycznia 2019 r.

Na podstawie § 13 ust 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) informuję, że do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

  1. Justyna Kokoszka – 47
  2. Piotr Jędrzejewski – 45
  3. Karolina Rezler – 44
  4. Monika Flejszar – 41
  5. Weronika Ziemnicka – 41

Na listę rezerwową zakwalifikowano następujące osoby:

  1. Izabela Gałka – 40
  2. Julita Wędzińska – 37

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Mirosław Jezierski

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego m. in. o to, że w okresie od marca 12 maja 2018 r. do dnia 20 października 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu gryfickiego, działając w warunkach recydywy, znęcał się psychicznie nad swoją nieporadną ze względu na stan fizyczny matką w ten sposób, że wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał ją wulgarnymi słowami, groził jej pozbawieniem życia, a także zakłócał spoczynek nocny, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne, 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.