PO VII WB 262.20.2019 – na „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

PO VII WB 262.20.2019  –  na „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

PO IV WOS 1111.5 .2019 na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent)
Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.5 .2019 na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach

Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego o dokonanie rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Zachód w Szczecinie, Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód, zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 6 grudnia 2018 r. w Szczecinie, dokonał rozboju w ten sposób, że po uprzednim zastosowaniu przemocy wobec pokrzywdzonej kobiety poprzez m. in. uderzenie jej pięścią w twarz i przewróceniu na ziemię, doprowadził ją do stanu bezbronności, po czym dokonał kradzieży torebki  wraz z pieniędzmi, dokumentami oraz telefonem komórkowym, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne.  

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego o dokonanie rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

KOMUNIKAT w sprawie zmiany siedziby i danych teleadresowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że z dniem 18 lutego 2019 roku Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie będzie miała siedzibę w nowej lokalizacji przy ulicy Stoisława 6 w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, że ulegają także zmianie numery telefonów stacjonarnych do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie
ul. Stoisława 6
70-952 Szczecin
 tel. 91 48 49 700
 fax 91 48 49 704

Adres e- mail :pr.szczecin-prawobrzeze@szczecin.po.gov.pl

Prokurator Rejonowyprok. Maciej Rakowicztel. 91 48 49 701
Zastępca Prokuratora Rejonowegoprok. Agata Karwowskatel. 91 48 49 702
Kierownik SekretariatuAnna Niwińskatel. 91 48 49 700