RP III WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.4.2019

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro-kuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-ści z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 

Czytaj dalej RP III WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.3.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.3.2019

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Czytaj dalej RP III WOS 1111.3.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.5.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.5.2019

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro-kuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-ści z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko audytora wewnętrznego 

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie 

Czytaj dalej RP III WOS 1111.5.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu między innymi o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Prokurator Rejonowy w Choszcznie skierował do Sądu Rejonowego w Choszcznie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego m. in. o to, że w okresie od stycznia 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. w Choszcznie znęcał się psychicznie nad swoją matką w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu  wszczynał awantury domowe, podczas których ubliżał jej wulgarnymi słowami, rzucał przedmiotami stanowiącymi wyposażenie mieszkania oraz groził jej pozbawieniem życia, a ponadto w dniu 31 października 2018 r. podczas awantury groził pokrzywdzonej kobiecie spaleniem mieszkania i pozbawieniem jej życia rzucając butelką i wkładami olejowymi do zniczy,  tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne,  

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu między innymi o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.