PO IV WOS 1111.5.2019 ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu

PO IV WOS 1111.5.2019

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY  

             Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 
o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie

ogłasza konkurs

na  staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent)

Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu 

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.5.2019 ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu

PO IV WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

PO IV WOS 1111.4.2019

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY  

             Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 
o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie

ogłasza konkurs na  staż urzędniczy

(docelowe stanowisko młodszy referent)

Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie 

oraz w prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o dokonanie oszustw m. in. metodą „na funkcjonariusza Policji” – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego  Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o popełnienie szeregu oszustw metodą „na funkcjonariusza Policji”  oraz „na wnuczka” tj. o czyny z art. 286 § 1 kk i inne. 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o dokonanie oszustw m. in. metodą „na funkcjonariusza Policji” – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.