Akt oskarżenia przeciwko podejrzanej o spowodowanie wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanej o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 14 czerwca 2018 r. w Szczecinie spowodowała wypadek drogowy w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki Toyota podczas włączania się do ruchu z terenu stacji paliw znajdującej się przy Rondzie Gierosa na jezdnię przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie, nie ustąpiła pierwszeństwa i zderzyła się z rowerzystą jadącym po drodze dla rowerów, w wyniku czego u pokrzywdzonego doszło do złamania oraz zmiażdżenia kłykcia kości piszczelowej lewej, czym spowodowała u niego obrażenia ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni,  tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.   

Z ustaleń postępowania wynika, że w dniu 18 czerwca 2018 r. podejrzana kierowała samochodem osobowym marki Toyota Yaris. Włączała się ona do ruchu w ulicę Ku Słońcu z terenu stacji paliw znajdującej się przy Rondzie Gierosa. Podczas wykonywania tego manewru nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu w sposób prawidłowy po drodze dla rowerów mężczyźnie, który w wyniku potracenia doznał obrażeń ciała w postaci złamania oraz zmiażdżenia kłykcia kości piszczelowej lewej, które to obrażenia ciała trwały dłużej niż 7 dni.   

Podejrzana (lat 20) w chwili wypadku była trzeźwa. Nie była ona wcześniej karana sądownie.    

Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo z art. 177 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.