Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 21 i 22 października 2018 r. w jednym z mieszkań w Szczecinie, kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, grożąc jej pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej kobiety uzasadnioną obawę ich spełnienia, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne.

Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście. Dotychczasowe ustalenia wykazały, że podejrzany w dniach 21 i 22 października 2018 r. w mieszkaniu na terenie Szczecina, znajdując się pod wpływem alkoholu groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia i zdrowia.

Pokrzywdzona w obawie przed spełnieniem tych gróźb zdecydowała się powiadomić Policję. Funkcjonariusze dokonali zatrzymania podejrzanego, który następnie na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w dnu kierowania aktu oskarżenia do Sądu. Za zarzucane podejrzanemu przestępstwo z art. 190 § 1 kk grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.