Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 3 września 2018 r. w Policach na ul. Kościuszki  będąc uprzednio karanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, za które orzeczono sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, kierował motorowerem oraz pomimo wydania przez funkcjonariuszy Policji przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia niezwłocznego zatrzymania pojazdu, kontynuował jazdę, tj. o czyn z art. 244 kk w zb. z art. 178b § 1 kk i inne, 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.