Podejrzany o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Goleniowie Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że działając w warunkach recydywy w dniu 3 stycznia 2019 r. w Goleniowie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, w ten sposób że po uprzednim wybiciu okna próbował dostać się do wnętrza budynku z zamiarem kradzieży znajdującego się tam mienia, lecz celu tego nie osiągnął ze względu na zatrzymanie przez pracowników ochrony, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i inne.   

Czytaj dalej Podejrzany o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

PO VII WB 261.4.2019 – „Usługi ochrony obiektów i mienia Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.4.2019  –  „Usługi ochrony obiektów i mieniaProkuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych”