Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od 1 maja 2018 r. do dnia 20 listopada 2018 r. w Szczecinie, znęcał się psychicznie nad swoimi dziadkami w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał ją wulgarnymi słowami, a także zakłócał spokój głośnym zachowaniem, lekceważąc przy tym podeszły wiek i stan zdrowia pokrzywdzonych, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.