PO IV WOS 1111.2.2019 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:

 1. Małgorzata Dragan.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony
w dniu 8 MARCA 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, o godz. 10.00.

            Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych
na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się
z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

 1. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 8 grudnia 2014 r.
  w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
  i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego,
 3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa,
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 405.                                                       

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz

PO IV WOS 1111.3.2019 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W PYRZYCACH

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:

 1. Wioletta Podsiadło.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony
w dniu 8 MARCA 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, o godz. 11.00.

          Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych
na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się
z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

 1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r.
  w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
  i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
 4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 119.                                                     

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz

PO IV WOS 1111.1.2019 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ SZCZECIN-ZACHÓD W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:

 1. Agnieszka Kowalska,
 2. Agnieszka Łukanowska,
 3. Adrianna Bohuń.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony
w dniu 8 MARCA 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, o godz. 11.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

 1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r.
  w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
  i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
 4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 119.                                                     

 Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz

                        

Podejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryficach, Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 24 lutego 2019 r. w Trzebiatowie działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego usiłował dokonać jego zabójstwa w ten sposób, że ugodził go nożem w szyję, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na niezwłoczne udzielenie pomocy medycznej pokrzywdzonemu, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk.

Czytaj dalej Podejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.