Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 3 września 2018 r. w Policach na ul. Kościuszki  będąc uprzednio karanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, za które orzeczono sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, kierował motorowerem oraz pomimo wydania przez funkcjonariuszy Policji przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia niezwłocznego zatrzymania pojazdu, kontynuował jazdę, tj. o czyn z art. 244 kk w zb. z art. 178b § 1 kk i inne, 

Z ustaleń postępowania wynika, że w dniu 3 września 2018 r. podejrzany kierując motorowerem, przejeżdżał przez Police. Patrolujący ten obszar funkcjonariusze Policji podjęli decyzję o przeprowadzeniu wobec podejrzanego kontroli drogowej. Pomimo wydania polecenia zatrzymania oraz użycia w tym celu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, podejrzany zlekceważył je i kontynuował jazdę. Ostatecznie podejrzany został zatrzymany przez ścigających go funkcjonariuszy. 

W toku postępowania ustalono, że mężczyzna był w przeszłości karany sądownie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w związku z czym obwiązywał go sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.

            Za zarzucane obecnie przestępstwo m.in. na podstawie art. 178b kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.