Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego m. in. o to, że w okresie od stycznia 2011 r. do dnia 4 października 2018 r. w Stargardzie znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu  wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami, groził pozbawieniem życia, popychał, uderzał pięściami i ciągnął za włosy, zaś w dniu 4 października 2018 r. popchnął ją w kierunku ściany, czym spowodował upadek pokrzywdzonej, która w konsekwencji doznała obrażeń ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni – w postaci złamania kości piętowej prawej, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne,   

Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Stargardzie. Z dokonanych ustaleń wynika, że podejrzany zamieszkujący wspólnie z żoną, znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Z zeznań pokrzywdzonej kobiety oraz pozostałych zgromadzonych dowodów, w tym zeznań innych przesłuchanych osób wynika, że podejrzany nadużywający alkoholu w okresie kilku lat znęcał się psychicznie nad swoją pokrzywdzoną między innymi w ten sposób, że ubliżał jej wulgarnymi słowami i groził pozbawieniem życia w tym również przy użyciu noża. 

Ponadto w dniu 4 października 2018 r. podejrzany wszczął po raz kolejny awanturę, zachowując się agresywnie wobec pokrzywdzonej. W pewnym momencie  popchnął ją w kierunku ściany, czym spowodował upadek pokrzywdzonej, która w konsekwencji doznała obrażeń ciała w postaci złamania kości piętowej prawej.  

            Wobec agresywnego mężczyzny na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany także w dniu kierowania do Sądu aktu oskarżenia. Podejrzany nie był w przeszłości karany sądownie.    

Za czyn zarzucony podejrzanemu m. in. z art. 207 § 1 kk grozi kara  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.