PO VII WB 262.23.2019 – na „Dostawa środków czystości na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.23.2019  –  na „Dostawa środków czystości na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”