PO VII WB 262.48.2019 na „Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – spływ kajakowy po Drawie”

PO VII WB 262.48.2019  na „Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – spływ kajakowy po Drawie”

Sprawca usiłujący dokonać kradzieży rozbójniczej zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu m. in. o to, że w dniu 14 grudnia 2018 r. w Szczecinie, w jednym ze sklepów, usiłował dokonać kradzieży rozbójniczej w ten sposób, że działając w warunkach recydywy, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych rzeczy w postaci kosmetyków o łącznej wartości 299,99 zł., bezpośrednio po dokonaniu kradzieży stosował przemoc wobec pracownika ochrony sklepu w ten sposób, że użył wobec niego gazu pieprzowego oraz ugryzł go w prawą rękę, a także szarpał i popychał, czym spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała w tym między innymi w postaci ran kąsanych,  tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 281 kk i inne.   

Czytaj dalej Sprawca usiłujący dokonać kradzieży rozbójniczej zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o to, że działając w warunkach recydywy w dniu 3 stycznia 2019 r. w Goleniowie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, w ten sposób że po uprzednim wybiciu okna próbował dostać się do wnętrza budynku z zamiarem kradzieży znajdującego się tam mienia, lecz celu tego nie osiągnął ze względu na zatrzymanie przez pracowników ochrony, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i inne.  

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

PO VII WB 262.44.2019 na „Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej”

PO VII WB 262.44.2019  –  naŚwiadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej”

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia wobec podejrzanego o usiłowanie w dniu 17 lipca 2018 r. w  mieszkaniu na terenie jednej z miejscowości położonej w gminie Gryfino, zabójstwa dwóch pokrzywdzonych mężczyzn, których ugodził on nożem kuchennym, powodując u jednego z pokrzywdzonych obrażenia klatki piersiowej, zaś u drugiego ranę szyi, tj. o czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Sprawca usiłujący dokonać kradzieży rozbójniczej zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 21 grudnia 2018 r. w Szczecinie, w jednym ze sklepów, usiłował dokonać kradzieży rozbójniczej w ten sposób, że działając w warunkach recydywy, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych rzeczy w postaci artykułów spożywczych o łącznej wartości 329,00 zł., bezpośrednio po dokonaniu kradzieży stosował groźbę użycia przemocy wobec pracownika ochrony sklepu w ten sposób, że okazał przedmiot przypominający broń palną, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na aktywną postawę pracownika ochrony sklepu,  tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 281 kk i inne.   

Czytaj dalej Sprawca usiłujący dokonać kradzieży rozbójniczej zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

PO VII WB 262.47.2019 – na „Świadczenie usług usuwania awarii oraz wykonywania napraw i drobnych prac remontowych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.47.2019  –  na „Świadczenie usług usuwania awarii oraz wykonywania napraw i drobnych prac remontowych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.46.2019 – na „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

PO VII WB 262.46.2019  –  na „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

Podejrzany o przestępstwa narkotykowe został tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego m. in. o to, że w dniu 15 marca 2019 r. posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 21,542 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 26,904  grama a także heroinę o wadze 1,672 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Podejrzany o przestępstwa narkotykowe został tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

RP III WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy
na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Czytaj dalej RP III WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie