Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o stalking – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia, przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o m. in. o to, że w okresie od kwietnia 2018 r. do dnia 17 października 2018 r. w Szczecinie uporczywie nękał pokrzywdzoną w ten sposób, że nachodził ją w miejscu zamieszkania o różnych porach dnia i nocy, a także groził jej przy tym pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk i inne. 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o stalking – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

PO VII WB 262.32.2019 – na „Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – spływ kajakowy”

PO VII WB 262.32.2019  –  na „Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – spływ kajakowy”

PO VII WB 262.31.2019 – na „Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – wyjazd w góry”

PO VII WB 262.31.2019  –  na „Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – wyjazd w góry”

PO VII WB 262.30.2019 – na „Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – wyjazd nad morze”

PO VII WB 262.30.2019  –  na „Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – wyjazd nad morze”

PO IV WOS 1111.4.2019 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych

mających siedzibę w Szczecinie

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych

do drugiego etapu konkursu:

  1. Justyna Szubert,
  2. Małgorzata Kudła,
  3. Agnieszka Sałagan,
  4. Milena Szlachetka,
  5. Paulina Lewandowska,
  6. Justyna Majewska.

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 12 marca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoislawa 6, o godz. 10°°.

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301.

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz

PO IV WOS 1111.5.2019 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu Komisja konkursowa ustaliła
następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

  1. Kamila Pacześna.

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 12 marca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10°°.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301.

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz