Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od 21 maja 2012 r. do dnia 28 sierpnia 2018 r. w Szczecinie, działając w warunkach recydywy, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką i siostrą m. in. w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał obie pokrzywdzone wulgarnymi słowami, a także uderzał je pięściami w twarz i groził pozbawieniem życia i zdrowia, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne, 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

PO IV WOS 1111.5.2019 UZUPEŁNIAJĄCA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu Komisja konkursowa ustaliła
następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

  1. Kamila Pacześna.
  2. Joanna Malarewicz.

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 12 marca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoislawa 6, o godz. 10°°.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301.

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz