Podejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Zachód w Szczecinie, Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 7 marca 2019 r. w Szczecinie działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego ugodził go nożem w okolice pod prawym łukiem żebrowym, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na skuteczne udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk.

Czytaj dalej Podejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.