Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 1 stycznia 2019 r. w Nowogardzie  kierując samochodem osobowym marki Opel, pomimo wydania przez funkcjonariuszy Policji przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych polecenia niezwłocznego zatrzymania pojazdu, kontynuował jazdę, tj. o czyn z art. 178b § 1 kk,

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

PO VII WB 262.36.2019 – na „Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie usytuowanych na terenie miasta Szczecin”

PO VII WB 262.36.2019  –  na „Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie usytuowanych na terenie miasta Szczecin”

PO VII WB 262.38.2019 – na „Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie

PO VII WB 262.38.2019  –  na „Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Rejonowej w Stargardzie

PO VII WB 262.37.2019 – na „Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”

PO VII WB 262.37.2019  –  na „Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”

PO IV WOS 1111.4.2019 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE ORAZ PROKURATURACH REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:

 1. Małgorzata Kudła,
 2. Milena S zlachetka,
 3. Paulina Lewandowska.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 22 marca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

 1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 119.

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz

PO IV WOS 1111.5.2019 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:

 1. Joanna Malarewicz,
 2. Kamila Pacześna.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 22 marca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

 1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
 4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 119.

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz