PO VII WB 262.47.2019 – na „Świadczenie usług usuwania awarii oraz wykonywania napraw i drobnych prac remontowych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.47.2019  –  na „Świadczenie usług usuwania awarii oraz wykonywania napraw i drobnych prac remontowych w budynkach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.46.2019 – na „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

PO VII WB 262.46.2019  –  na „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6”

Podejrzany o przestępstwa narkotykowe został tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu postanowieniem z dnia 18 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego m. in. o to, że w dniu 15 marca 2019 r. posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 21,542 grama oraz znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 26,904  grama a także heroinę o wadze 1,672 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Podejrzany o przestępstwa narkotykowe został tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

RP III WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy
na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Czytaj dalej RP III WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.5.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy
na stanowisko audytora wewnętrznego
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Czytaj dalej RP III WOS 1111.5.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie