Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od 21 maja 2012 r. do dnia 28 sierpnia 2018 r. w Szczecinie, działając w warunkach recydywy, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką i siostrą m. in. w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał obie pokrzywdzone wulgarnymi słowami, a także uderzał je pięściami w twarz i groził pozbawieniem życia i zdrowia, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1 kk i inne, 

Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście. Z dokonanych ustaleń wynika, że podejrzany zamieszkujący wspólnie z matką i siostrą, znęcał się nad nimi psychicznie i fizycznie. Z zeznań obu pokrzywdzonych jak również z pozostałych zgromadzonych dowodów, w tym zeznań innych przesłuchanych osób wynika, że podejrzany nadużywający alkoholu znęcał się psychicznie nad swoją matką i siostrą w ten sposób, że wyzywał je wulgarnymi słowami i groził pozbawieniem życia ale także stosował przemoc fizyczną uderzając obie pokrzywdzone. 

          Wobec agresywnego mężczyzny na wniosek prokuratora zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie. Ten środek zapobiegawczy był stosowany także w dniu kierowania do Sądu aktu oskarżenia. Podejrzany (lat 32) był w przeszłości karany sądownie i obecnie zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy.   

Za czyn zarzucony podejrzanemu, a popełniony w warunkach recydywy m.in. na podstawie art. 207 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do 7,5 roku.