Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o stalking – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia, przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o m. in. o to, że w okresie od kwietnia 2018 r. do dnia 17 października 2018 r. w Szczecinie uporczywie nękał pokrzywdzoną w ten sposób, że nachodził ją w miejscu zamieszkania o różnych porach dnia i nocy, a także groził jej przy tym pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, tj. o przestępstwo z art. 190a § 1 kk i inne. 

Z ustaleń postępowania wynika, że pokrzywdzona pozostawała w związku z podejrzanym. Pomimo rozstania z pokrzywdzoną, zaczął on nachodzić ją w miejscu jej zamieszkania, przy czym przychodził on w rożnych porach dnia i nocy.  Ponadto  kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia. Pokrzywdzona w obawie o swoje zdrowie zawiadomiła organy ścigania.    

Po zatrzymaniu podejrzanego przez funkcjonariuszy policji, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, które było stosowane także w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Podejrzany  (lat 22) nie był w przeszłości karany sądownie.

Za zarzucany obecnie podejrzanemu czyn m. in. na podstawie 190a § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.