Podejrzana o znęcanie się nad psem zasiądzie na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia, przeciwko kobiecie podejrzanej o to, że w okresie od 15 czerwca 2018 r. do dnia 25 listopada 2018 r. w Szczecinie, działając wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt, znęcała się nad psem rasy owczarek niemiecki w ten sposób, że utrzymywała zwierzę w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym m. in. w stanie rażącego zaniedbania poprzez nie zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej, pomimo iż zwierzę takiej opieki wymagało, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie nadzorowała postępowanie w związku z ujawnieniem w jednym z mieszkań na terenie Szczecina zaniedbanego psa rasy owczarek niemiecki.

Dochodzenie wykazało, że podejrzana pod której opieką zwierzę pozostawało znęcała się nad nim w ten sposób, że utrzymywała je w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania. Ponadto nie zapewniła psu opieki weterynaryjnej, pomimo że zwierzę takiej opieki wymagało ze względu na konieczność leczenia stanu chorobowego.

  Podejrzanej na podstawie art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.