Tymczasowy areszt dla podejrzanego o przestępstwo o charakterze korupcyjnym oraz szereg przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo między innymi w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniącą funkcję publiczną – wykonującą zawód lekarza, w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, to jest o przestępstwo z art. 228 § 3 kk i inne.

Śledztwo w tej sprawie zostało powierzone do prowadzenia przez Wydział ds. Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla podejrzanego o przestępstwo o charakterze korupcyjnym oraz szereg przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.