Informacja o możliwości zgłaszania się osób, które zostały pokrzywdzone w związku z projektami „OneLife”,”OneAcademy” oraz kryptowalutą „OneCoin” prowadzonymi oraz propagowanymi przez podmiot o nazwie „OneLife Network Limited” z siedzibą w Belize

Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zawiadamia pokrzywdzonych, że za sygnaturą PO II Ds 94.2017 prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie wprowadzenia w błąd w okresie od marca 2017 roku do 25 października 2017 roku w Świdnicy, Juszczynie, Pruszkowie oraz innych miastach na terenie Polski i Europy, w krótkich odstępach czasu w realizacji z góry powziętego zamiaru , w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osoby reprezentujące podmiot o nazwie „Nicuma” sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie, szeregu osób co do możliwości uzyskania korzyści materialnych w zamian za zakup produktu o nazwie „pakiet edukacyjny”, gdy w rzeczywistości uzyskanie korzyści majątkowych jest uzależnione od wprowadzenia kolejnych osób do systemu promocyjnego typu piramida finansowa związanego z projektami „OneLife”, „OneAcademy” oraz kryptowalutą „OneCoin” prowadzonymi oraz propagowanymi przez podmiot o nazwie „OneLife NetworkLimited” z siedzibą w Belize, a nie od sprzedaży zapewnianych przez spółkę pakietów i doprowadzenia w ten sposób szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie co najmniej 1.149.505,49 euro, stanowiących równowartość 4.885.398,33 zł, tj. o czyn z art. 286§1 w zw. z art. 294§lkk w zw. z art 12kk.

Czytaj dalej Informacja o możliwości zgłaszania się osób, które zostały pokrzywdzone w związku z projektami „OneLife”,”OneAcademy” oraz kryptowalutą „OneCoin” prowadzonymi oraz propagowanymi przez podmiot o nazwie „OneLife Network Limited” z siedzibą w Belize