Podejrzany o dokonanie rozboju tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 13 kwietnia 2019 r. w Szczecinie, działając w warunkach recydywy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dokonał rozboju na małoletnim pokrzywdzonym, w ten sposób, że po uprzednim zastosowaniu przemocy w postaci kilkukrotnych uderzeń w twarz zabrał jemu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy oraz pieniądze w kwocie 10 zł., czym działał na szkodę pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne. 

Czytaj dalej Podejrzany o dokonanie rozboju tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.