Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o znęcanie się nad zwierzętami gospodarskimi – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego                     w Gryficach akt oskarżenia, przeciwko podejrzanemu o to, że w okresie od 5 grudnia 2017 r. do dnia 25 maja 2018 r. na terenie jednej z miejscowości w gminie Gryfice znęcał się nad zwierzętami gospodarskimi w ilości 17 sztuk bydła poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy podejrzanemu o znęcanie się nad zwierzętami gospodarskimi – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

PO IV WOS 1111.7.2019 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GRYFICACH

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w Prokuraturze Rejonowej w Gryficach Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

  1. Klaudia Jankowska,
  2. Paulina Siniarska,
  3. Agnieszka Sołonyna,
  4. Patrycja Brożyńska.

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 900.  

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301.

Sekretarz Komisji
Inspektor ds. kadrowych
Kamila Miśkiewicz