Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeciwko sprawcom rozboju z użyciem noża.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym m. in. o to, że: w dniu 4 stycznia 2019 r. w parku przy ul. Staszica w Szczecinie działając wspólnie i w porozumieniu, grozili pokrzywdzonemu natychmiastowym użyciem przemocy, posługując się przy tym nożem, doprowadzając w ten sposób pokrzywdzonego do stanu bezbronności, dokonali kradzieży telefonu komórkowego, czym działali na szkodę pokrzywdzonego mężczyzny, tj. o przestępstwo z art. 280 § 2 kk i inne,

Śledztwo w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo. Jak ustalono w dniu 4 stycznia 2019 r. pokrzywdzony spotkał się ze znanymi jemu dwoma mężczyznami, którzy spożywali alkohol. W pewnym momencie zaczęli oni grozić pokrzywdzonemu, w tym przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci noża, żądając wydania telefonu komórkowego. Pokrzywdzony w  obawie o swoje życie i zdrowie wydał sprawcom posiadany przez siebie telefon.

Ustalenia śledztwa pozwoliły m. in. dodatkowo na przedstawienie obu podejrzanym zarzutu wywierania wpływu na pokrzywdzonego, poprzez grożenie mu pozbawieniem życia, w przypadku zgłoszenia na Policji faktu dokonania rozboju tj. czyn z art. 245 kk. 

W wyniku działań funkcjonariuszy Policji, sprawcy zostali ustaleni i zatrzymani. Na wniosek prokuratora zostali oni następnie tymczasowo aresztowani. Tymczasowe aresztowanie było stosowane również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu.

Za zarzucany podejrzanym m. in. czyn z art. 280 § 2 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat do 15.