Akt oskarżenia wobec podejrzanego o handel narkotykami – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia wobec mężczyzny, który w okresie od co najmniej 1 września 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. w Szczecinie, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu uzyskania korzyści majątkowej, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środków odurzających, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu,
tj. o przestępstwo z art. 56 ust.1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk.

Mężczyźnie zarzucono również popełnienie 2 innych przestępstw, polegających na udzielaniu innym osobom substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, tj. czynów z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk.

Wobec sprawcy powyższych przestępstw, na wniosek prokuratora, zastosowane zostało tymczasowe aresztowanie. Środek powyższy był stosowany także w chwili kierowania aktu oskarżenia.

Mężczyźnie za popełnione czyny grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 18 lat oraz grzywna.