Sprawca rozboju zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 10 listopada 2018 r. w Stargardzie, działając w warunkach recydywy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim użyciu przemocy wobec pokrzywdzonego poprzez przewrócenie na ziemię i szarpanie za odzież, doprowadził go w ten sposób do stanu bezbronności, a następnie dokonał kradzieży portfela wraz z dokumentami i pieniędzmi w kwocie 2.100 zł, a także telefonu komórkowego, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk i inne,

Śledztwo w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Stargardzie. Jak ustalono w dniu 10 listopada 2018 r. pokrzywdzony wybrał się do sklepu po papierosy. W portfelu miał dokumenty oraz pieniądze w kwocie 2.100 zł. W sklepie w kolejce za pokrzywdzonym stanął podejrzany. Gdy mężczyźni opuścili sklep obaj zaczęli się kierować w jedną stronę. W pewnym momencie sprawca zaczął szarpać pokrzywdzonego, a następnie przewrócił go na ziemię, po czym ukradł portfel wraz  z dokumentami i pieniędzmi.   

W wyniku działań funkcjonariuszy Policji, sprawca został ustalony i zatrzymany. Na wniosek prokuratora został on następnie tymczasowo aresztowany. Tymczasowe aresztowanie było stosowane również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu. Za zarzucany podejrzanemu m. in. czyn z art. 280 § 1 kk, grozi kara pozbawienia wolności od 2 lat do 12, przy czym z uwagi na fakt, że dopuścił się on tego przestępstwa w warunkach recydywy – może zostać wymierzona jemu kara w rozmiarze do lat 15.