Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o znęcanie się nad psami – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego                                  w Goleniowie akt oskarżenia, przeciwko podejrzanemu m. in. o to, że w okresie do dnia 7 sierpnia 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Osina, działając wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt, znęcał się nad dwoma psami rasy mieszanej w ten sposób, że utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, nie zapewnił im pożywienia oraz wody, a nadto w stosunku do jednego z psów posiadającego ranę otwartą w okolicy tułowia nie zapewnił należytej opieki weterynaryjnej , tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o znęcanie się nad psami – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Niebuszewo Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego m. in. o to, że w okresie od września 2015 r. do dnia 20 października 2018 r. w Szczecinie, znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką w ten sposób, że wszczynał bezpodstawne awantury podczas których zachowywał się agresywnie wobec pokrzywdzonej, wyzywał ją słowami wulgarnymi, groził pozbawieniem życia, a także szarpał, popychał i kopał, a ponadto w dniu 20 października 2018 r. spowodował u niej uszkodzenie ciała na okres dłuższy niż 7 dni w postaci zadrapania i zasinienia okolicy łokcia lewej ręki, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Sprawca stosujący przemoc domową tymczasowo aresztowany na 3 miesiące – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo

Podejrzany o udzielanie narkotyków tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od sierpnia 2017 r. do 9 sierpnia 2018 r. w Świnoujściu działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, udzielił innym ustalonym osobom środków odurzających i psychotropowych w postaci marihuany o łącznej wadze 110 gram oraz amfetaminy o łącznej wadze 16 gram, tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Podejrzany o udzielanie narkotyków tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 9 maja 2018 r. w Szczecinie spowodował wypadek drogowy w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki Skoda jadąc ulicą 26-go Kwietnia od strony ulicy Santockiej w kierunku ulicy Twardowskiego, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo, nie udzielił pierwszeństwa kierującej samochodem osobowym marki Peugeot, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów, na skutek którego u pokrzywdzonej kierującej pojazdem marki Peugeot doszło do obrażeń ciała w tym urazu lewej ręki na okres trwający dłużej niż 7 dni,  tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Śródmieście, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 21 i 22 października 2018 r. w jednym z mieszkań w Szczecinie, kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, grożąc jej pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę ich spełnienia, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Sprawca rozboju zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu skierowała do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu m. in. o to, że w dniu 29 lipca 2018 r. w kwiaciarni w jednej z miejscowości na terenie powiatu myśliborskiego, działając w warunkach recydywy po uprzednim zastosowaniu przemocy wobec sprzedawczyni dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 90 zł, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Sprawca rozboju zasiądzie na ławie oskarżonych. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Tymczasowy areszt dla kierowcy znajdującego się pod wpływem amfetaminy – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Dnia 26 października 2018 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu, Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego m. in. o to, że w dniu 23 października 2018 r. w Świnoujściu na ul. Grunwaldzkiej, znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci amfetaminy, prowadził w ruchu lądowym samochód marki Seat Cordoba, tj. o czyn z art. 178a § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla kierowcy znajdującego się pod wpływem amfetaminy – sprawa Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu m. in. o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie skierowała do Sądu Rejonowego w Gryfinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o to, że w okresie od marca 2018 r. do dnia 1 maja 2018 r. w Gryfinie znęcał się nad żoną w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu bez powodu wszczynał awantury domowe podczas których znieważał ja słowami wulgarnymi, a nadto w dniu 1 maja 2018 r. szarpał pokrzywdzoną i uderzał ją zaciśniętą pięścią w brzuch, a nadto uderzył pokrzywdzoną swoją głową w jej twarz, w wyniku czego doznała ona obrażeń w postaci pęknięcia i opuchnięcia ust na okres trwający nie dłużej niż 7 dni, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu m. in. o stosowanie przemocy domowej – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Informacja na temat postępowania w sprawie pożaru w Mieszkowicach mającego miejsce w dniu 31 października 2018 r. – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

 

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie nadzoruje postępowanie w związku ze zdarzeniem do jakiego doszło w dniu 31 października 2018 r. w Mieszkowicach. Postepowanie prowadzone jest w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa o jakim mowa w artykule 163 § 1 pkt 1 i 3 kk, tj. sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać eksplozji materiałów łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii oraz pożaru.

W przedmiotowej sprawie w dniu 1 listopada 2018 r. na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. Czynności te będą kontynuowane również w dniu dzisiejszym.

Przedmiotem postępowania jest ustalenie przyczyn zdarzenia zwłaszcza stwierdzenie czy zdarzenie to było następstwem karygodnego działania człowieka, czy też stanowiło nieszczęśliwy wypadek. W toku śledztwa jednym z dowodów będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa.

Przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu, który kierował pojazdem znajdując się pod wpływem amfetaminy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Niebuszewo skierował do Sądu Rejonowego  Szczecin-Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 19 maja 2018 r. w Szczecinie na al. Wojska Polskiego, będąc uprzednio karanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, tj. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,  kierował samochodem osobowym marki Volkswagen, znajdując się pod wpływem amfetaminy, tj. o czyn z art. 178a § 4 kk,

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu, który kierował pojazdem znajdując się pod wpływem amfetaminy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo.