Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który znajdując się w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek drogowy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia wobec podejrzanego m. in. o to, że w dniu 7 października 2018 r. w Szczecinie na ul. Falskiego, naruszając umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym kierował samochodem osobowym marki Audi A4 będąc w stanie nietrzeźwości wynoszącym 3,2 promila alkoholu we krwi oraz w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności spowodował wypadek drogowy w ten sposób, że uderzył prowadzonym przez siebie pojazdem w tył stojącego samochodu marki Ford Focus, wskutek czego kierująca tym pojazdem doznała ogólnego rozstroju zdrowia na trwający dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 1 kk, po czym zbiegł z miejsca wypadku, tj. o czyn z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 kk i inne. 

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który znajdując się w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek drogowy – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże.

Sprawcy rozboju zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o to, że w nocy z 1 na 2 września 2018 r. w Trzebiatowie na przystanku autobusowym, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali rozboju, w ten sposób, że po uprzednim zastosowaniu przemocy wobec pokrzywdzonego uderzając go i doprowadzając do stanu bezbronności, zabrali w celu przywłaszczenia spodnie oraz saszetkę z pieniędzmi w kwocie 1070 zł. oraz z dokumentami, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk i inne.  

Czytaj dalej Sprawcy rozboju zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryficach.

Podejrzani o znęcanie się nad psem zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia, przeciwko kobiecie i mężczyźnie podejrzanym o to, że w okresie do lipca 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Nowogródek Pomorski, działając wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt, znęcali się nad psem rasy foksterier w ten sposób, że utrzymywali zwierzę w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym m. in. w stanie rażącego zaniedbania poprzez nie zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej, pomimo iż zwierzę takiej opieki wymagało, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.        

Czytaj dalej Podejrzani o znęcanie się nad psem zasiądą na ławie oskarżonych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem motocyklisty – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 3 lipca 2018 r. na trasie Stargard-Zieleniewo nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem ciężarowym marki DAF z naczepą jadąc w kierunku Zieleniewa, nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w lewo w drogę prowadzącą do obwodnicy Stargardu i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z motocyklem marki Kawasaki, którego kierujący w wyniku doznanych ciężkich obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu, tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk.   

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem motocyklisty – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości amfetaminy oraz uprawę konopi indyjskich – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o popełnienie m. in. przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 1 listopada 2018 r. w mieszkaniu w Stargardzie, posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wadze 45,109 grama netto, tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie znacznej ilości amfetaminy oraz uprawę konopi indyjskich – sprawa Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w okresie od 20 października do dnia 16 listopada 2018 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu gryfińskiego, kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, grożąc jej uszkodzeniem ciała, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia gróźb, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne,

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Choszcznie, Sąd Rejonowy w Choszcznie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że w dniu 6 grudnia 2018 r. w Reczu, usiłował dokonać rozboju w ten sposób, że po uprzednim zastosowaniu przemocy wobec pokrzywdzonego poprzez uderzanie go pięściami w twarz i przewróceniu na ziemię, a następnie kopaniu po całym ciele doprowadził go do stanu bezbronności, po czym usiłował dokonać kradzieży torby wraz z pieniędzmi i kluczami, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zdecydowaną postawę pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk.

Czytaj dalej Tymczasowy areszt dla sprawcy podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej w Choszcznie.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie któremu zarzuca się m. in. to, że w dniu 6 września 2018 r. w jednym z mieszkań na terenie Polic, działając w warunkach recydywy, po uprzednim zastosowaniu przemocy wobec pokrzywdzonego w postaci pchnięcia, podduszania oraz uderzenia pięścią w twarz, dokonał kradzieży telefonu komórkowego wraz z ładowarką, radioodbiornika i pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 150 zł., a także dokumentów wystawionych na nazwisko pokrzywdzonego w postaci dowodu osobistego, legitymacji ZUS i kart bankomatowych, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju. Sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanej o spowodowanie wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanej o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 14 czerwca 2018 r. w Szczecinie spowodowała wypadek drogowy w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki Toyota podczas włączania się do ruchu z terenu stacji paliw znajdującej się przy Rondzie Gierosa na jezdnię przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie, nie ustąpiła pierwszeństwa i zderzyła się z rowerzystą jadącym po drodze dla rowerów, w wyniku czego u pokrzywdzonego doszło do złamania oraz zmiażdżenia kłykcia kości piszczelowej lewej, czym spowodowała u niego obrażenia ciała na okres trwający dłużej niż 7 dni,  tj. o przestępstwo z art. 177 § 1 kk.   

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanej o spowodowanie wypadku drogowego – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód.

Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o to, że w dniu 21 i 22 października 2018 r. w jednym z mieszkań w Szczecinie, kierował pod adresem pokrzywdzonej groźby karalne, grożąc jej pozbawieniem życia i zdrowia, co wzbudziło u pokrzywdzonej kobiety uzasadnioną obawę ich spełnienia, tj. o czyn z art. 190 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o kierowanie gróźb karalnych – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście.