Tymczasowe aresztowanie dla sprawcy podejrzanego o dokonanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Dnia 16 czerwca 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Andrzeja N. podejrzanego o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 14 czerwca 2017 r. w Gryfinie, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, doprowadził do śmierci pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

Czytaj dalej Tymczasowe aresztowanie dla sprawcy podejrzanego o dokonanie zabójstwa – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Tymczasowe aresztowanie dla sprawców pobicia – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie

Dnia 13 czerwca 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Mariusza W. i Andrzeja J., podejrzanych o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 11 czerwca 2017 r. w Gryfinie działając w sposób chuligański publicznie i bez powodu, wspólnie i w porozumieniu dokonali pobicia trzech pokrzywdzonych, powodując u nich obrażenia ciała, tj. o przestępstwo z art. 158 § 1 kk w zw. z art. 57a § 1 kk. Czytaj dalej Tymczasowe aresztowanie dla sprawców pobicia – sprawa Prokuratury Rejonowej w Gryfinie

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy występku o charakterze chuligańskim – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin – Zachód w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Krzysztofowi H., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 25 marca 2017 r. w Policach działając w miejscu publicznym, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego dokonał umyślnego uszkodzenia samochodu osobowego marki Ford zaparkowanego na jednej z polickich ulic w ten sposób, że chodził po karoserii pojazdu, czym spowodował wgniecenia w karoserii, co stanowi występek o charakterze chuligańskim,  tj. o czyn z art. 288 § kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy występku o charakterze chuligańskim – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryficach przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Prokurator Rejonowy w Gryficach skierował do Sądu Rejonowego w Gryficach, akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi K. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od października 2016 r. do dnia 30 marca 2017 r. w swoim miejscu zamieszkania znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką w ten sposób, że znajdując się pod wpływem alkohol wielokrotnie wszczynał awantury domowe podczas których obrażał pokrzywdzoną i stosował wobec niej siłę fizyczną, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Gryficach przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Sfingowany napad na salon gier – akt oskarżenia w sprawie Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko trzem podejrzanym w wieku od 21 do 23 lat, tj. Dawidowi A., Damianowi M. oraz Maciejowi J., którym zarzucono między innymi popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 21 marca 2017 r. w Szczecinie działając wspólnie i w porozumieniu przywłaszczyli powierzone Dawidowi A. jako pracownikowi salonu gier pieniądze w kwocie 2.500 zł., poprzez upozorowanie rozboju w tym salonie na osobie Dawida A., a następnie Dawid A. powiadomił o niedokonanym rozboju, wiedząc że go nie popełniono swojego pracodawcę oraz Policję, to jest o czyny z art. 284 § 2 kk, art. 238 § 1 kk, art. 233 § 1 kk i inne.

Czytaj dalej Sfingowany napad na salon gier – akt oskarżenia w sprawie Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Goleniowie przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Dnia 5 maja 2017 r. Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu Rejonowego w Goleniowie, akt oskarżenia przeciwko Zenonowi Z. podejrzanemu o popełnienie między innymi przestępstwa polegającego na tym, że w okresie od dnia 9 grudnia 2016 r. do dnia 20 marca 2017 r. w jednej z podszczecińskich miejscowości, po odbyciu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, popełnione na szkodę żony, ponownie znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie, stosując przemoc i grożąc jej pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała, tj. o czyn z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Goleniowie przeciwko sprawcy stosującemu przemoc domową.

Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przeciwko kierowcy usiłującemu przekupić funkcjonariuszy Policji.

Dnia 30 maja 2017 r. Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu Rejonowego w Stargardzie akt oskarżenia przeciwko Szczepanowi G. o popełnienie przestępstwa polegającego na złożeniu obietnicy wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom Policji, którzy dokonali zatrzymania podejrzanego do kontroli drogowej, w zamiarze aby funkcjonariusze ci odstąpili od przeprowadzania tej kontroli, tj. o czyn z art. 229 § 1 i 3 kk,

Czytaj dalej Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Stargardzie przeciwko kierowcy usiłującemu przekupić funkcjonariuszy Policji.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.

W dniu 17 maja 2017 r. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Marcinowi M. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 21 stycznia 2017 r. w Szczecinie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia i demonstrując trzymany w dłoni nóż, zabrał jemu pieniądze w kwocie 200 zł., tj. o czyn z art. 280 § 2 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcy rozboju – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie.

Akt oskarżenia w sprawie rozlania kwasu masłowego w restauracji „Bollywood” – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin Śródmieście w Szczecinie skierowała do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu Gerardowi P., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na rozlaniu w dniu 31 grudnia 2016 r. w miejscu publicznym tj. w restauracji „Bollywood” w Szczecinie kwasu masłowego, czyniąc tą restaurację niezdatną do użytku, czym spowodował straty w wysokości 20.693,52 zł. związane między innymi z koniecznością jej przywrócenia do możliwości dalszego użytkowania, co stanowi występek o charakterze chuligańskim,  tj. o czyn z art. 288 § kk w zw. z art. 57a § 1 kk.

Czytaj dalej Akt oskarżenia w sprawie rozlania kwasu masłowego w restauracji „Bollywood” – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie.

Akt oskarżenia przeciwko sprawcom podejrzanym o wyrabianie i wprowadzenie do obrotu tzw. „dopalaczy” – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 3 podejrzanym, którym zarzucono między innymi popełnienie przestępstwa polegającego na wyrabianiu  i wprowadzeniu do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia substancji, tj. środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – zwanych potocznie dopalaczami, tj. o czyny z art. 165 § 1 pkt 2 kk i inne.

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcom podejrzanym o wyrabianie i wprowadzenie do obrotu tzw. „dopalaczy” – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.