PO IV WOS 1111.1.2018: ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.1.2018

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp i inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie komisja konkursowa ustaliła, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie:

–  pani Lidia Maria Gietko

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 13 lutego 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej
w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10:00.
 

 

Kandydat proszony jest   o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 129.

 

Sekretarz Komisji

Iwona Kurałowicz

PO VII WB 262.24.2018 Wykonanie dokumentacji budowlanej remontu i przebudowy budynku położonego przy ul. Wawrzyniaka 14 w Szczecinie będącego siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie i Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

01_WAWRZYNIAKA_14_PLAN

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Załącznik nr 1 do wzoru umowy

5. rzut piwnicy – scan393

6. rzut parteru – scan394

7. rzut I piętra – scan395

8. rzut II piętra – scan396

9. rzut III piętra – scan397

10. rzut IV piętra – scan398

11. rzut V piętra – scan399

12. rzut VI piętra – scan400

13. rzut VII piętra – scan401

14. rzut VIII piętra – scan402

15. Zawiadomienie o wyborze oferty

PO IV WOS 1111.13.2017 Informacja o wynikach konkursu na 2 stanowiska stażysty (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Na podstawie § 10 ust 1 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400) informuję, że do zatrudnienia na dwa stanowiska stażysty (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

  1. Joanna Putra,
  2. Aleksandra Tokłowicz

Lista rezerwowa:

  1. Aneta Maziarek

PROKURATOR OKRĘGOWY

Komunikat w sprawie zmiany siedziby i danych teleadresowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że z dniem 15 stycznia 2018 roku Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie będzie miała siedzibę w nowej lokalizacji przy ulicy Wawrzyniaka 14 w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, że ulegają także zmianie numery telefonów stacjonarnych do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie
ul. Wawrzyniaka 14
70-392 Szczecin
tel. 91 42 44 600
fax 91 42 44 602

Komunikat w sprawie zmiany siedziby i danych teleadresowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że z dniem 15 stycznia 2018 roku Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie będzie miała siedzibę w nowej lokalizacji przy ulicy Żołnierskiej 3A w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, że ulegają także zmianie numery telefonów stacjonarnych do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie
ul. Żołnierska 3A
71-210 Szczecin
tel. 91 88 38 100
fax 91 88 38 102

Posiedzenie kolegium Prokuratury Okręgowej w dniu 10 stycznia 2018 r.

W dniu 10 stycznia 2018 r. o godz.10.00 odbędzie się posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, którego tematem będzie :

-wyrażenie opinii o kandydatach na wolne stanowisko prokuratorskie w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie i Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu

– wyrażenie opinii o kandydatach na wolne stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

PO IV WOS 1111.13.2017 Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie (docelowe stanowisko: analityk kryminalny) konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

1. Joanna Putra
2. Aneta Maziarek
3. Magdalena Sobalska
4. Aleksandra Tokłowicz

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 17 stycznia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 11:00.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 416 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.          

Dzień 15 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Prokurator Okręgowy w Szczecinie zarządzeniem nr 217/17 ustalił dzień 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i podległych prokuratur rejonowych w zamian za przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r. Święto Trzech Króli.

Dla osób wykonujących w dniu 15 stycznia 2018 r. wcześniej zaplanowane czynności Prokurator Okręgowy w Szczecinie jako dodatkowy dzień wolny wyznaczył dzień 19 stycznia 2018 r.