Posiedzenie kolegium Prokuratury Okręgowej w dniu 10 stycznia 2018 r.

W dniu 10 stycznia 2018 r. o godz.10.00 odbędzie się posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, którego tematem będzie :

-wyrażenie opinii o kandydatach na wolne stanowisko prokuratorskie w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie i Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu

– wyrażenie opinii o kandydatach na wolne stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

PO IV WOS 1111.13.2017 Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie (docelowe stanowisko: analityk kryminalny) konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

1. Joanna Putra
2. Aneta Maziarek
3. Magdalena Sobalska
4. Aleksandra Tokłowicz

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 17 stycznia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 11:00.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 416 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.          

Dzień 15 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy

Prokurator Okręgowy w Szczecinie zarządzeniem nr 217/17 ustalił dzień 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i podległych prokuratur rejonowych w zamian za przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r. Święto Trzech Króli.

Dla osób wykonujących w dniu 15 stycznia 2018 r. wcześniej zaplanowane czynności Prokurator Okręgowy w Szczecinie jako dodatkowy dzień wolny wyznaczył dzień 19 stycznia 2018 r.

PO IV WOS 1111.14.2017 Zawiadomienie o zakwalifikowaniu kandydata do trzeciego etapu konkursu na stanowisko inspektora w wydziale budżetowo-administracyjnym w prokuraturze okręgowej w szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym  w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie pani Katarzyna Sinkowska.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony
w dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, o godz. 10.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych
na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się
z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

  1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze,
  2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014r. o czasie pracy kierowców,
  4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2010r. Prawo ochrony środowiska,
  5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 129.                             

Sekretarz Komisji

Iwona Kurałowicz

 

Życzenia świąteczne i noworoczne Prokuratora Okręgowego w Szczecinie

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam w imieniu swoim, prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej oraz prokuratur rejonowych okręgu szczecińskiego życzenia rodzinnych, pogodnych i spokojnych Świąt oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku 2018.

Prokurator Okręgowy
Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej