PO IV WOS 1111.2.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów )

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs

na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.2.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów )

PO IV WOS 1111.1.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko młodszy referent )

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent)
Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.1.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko młodszy referent )

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o terminie III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostanie przeprowadzony w dniu 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o godzinie 9:00 w sali nr 112.

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Na podstawie § 9 pkt 1rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838) informuję, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:

  1. JustynaKokoszka,
  2. KarolinaRezler,
  3. PiotrJędrzejewski,
  4. DamianPrzestrzelski,
  5. JulitaWędzińska,
  6. AgataŁagoda,
  7. MonikaFlejszar,
  8. WeronikaZiemnicka,
  9. IzabelaGałka.

RP III WOS 1111.8.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro-kuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-ści z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

                                                        ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie 

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.8.2018,

Czytaj dalej RP III WOS 1111.8.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.7.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.7 .2018,

Czytaj dalej RP III WOS 1111.7.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro-kuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-ści z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko audytora wewnętrznego 

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie 

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.3.2018,

Czytaj dalej RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

PO VII WB 262.115.2018 – na „Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.115.2018  –  na „Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.114.2018 – na „Usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.114.2018  –  na „Usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO IV WOS 1111.3. 2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

PO IV WOS 1111.3. 2018

Na podstawie art. 176 § 1 ust. 1 – 4 i art. 180 § 1 – § 9 ustawy z dnia
28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838)

Prokurator Okręgowy
w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
oraz w prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 5

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.3. 2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie