PO VII WB 261.6.2019 – „Usługę dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych ma potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych” –

PO VII WB 261.6.2019  –  „Usługę dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych ma potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”  –

PO IV WOS 1111.3.2019 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W PYRZYCACH

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy 
w Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach  Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

  1. Wiolettę Podsiadło.
  2. Roksanę Miaczkowską, 
  3. Katarzynę Orysiak.

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 1000.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301.

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz 

PO IV WOS 1111.1.2019 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ SZCZECIN-ZACHÓD W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy 
w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

  1. Agnieszka Łukanowska.
  2. Agnieszka Kowalska, 
  3. Adrianna Bohuń. 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 1200.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301.

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz 

PO IV WOS 1111.2.2019 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy 
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

  1. Małgorzata Dragan. 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 27 lutego 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 1000.

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 .

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz 

PO VII WB 261.5.2019 – „Usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 261.5.2019  –  „Usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

Podejrzany o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Goleniowie Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował tymczasowe aresztowanie wobec mężczyzny podejrzanego o to, że działając w warunkach recydywy w dniu 3 stycznia 2019 r. w Goleniowie usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego, w ten sposób że po uprzednim wybiciu okna próbował dostać się do wnętrza budynku z zamiarem kradzieży znajdującego się tam mienia, lecz celu tego nie osiągnął ze względu na zatrzymanie przez pracowników ochrony, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i inne.   

Czytaj dalej Podejrzany o usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem tymczasowo aresztowany – sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

PO VII WB 261.4.2019 – „Usługi ochrony obiektów i mienia Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.4.2019  –  „Usługi ochrony obiektów i mieniaProkuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.23.2019 – na „Dostawa środków czystości na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.23.2019  –  na „Dostawa środków czystości na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.1.2019 – „Usługi ochrony obiektów i mienia Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 261.1.2019  –  „Usługi ochrony obiektów i mieniaProkuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.24.2019 – na „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.24.2019  –  na „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”