RP III WOS 1111.6.2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2018  r. Prawo                   o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838)  

Prokurator Regionalny  w Szczecinie   ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie  

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   – 2         

Czytaj dalej RP III WOS 1111.6.2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1112.5.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy

Prokurator Regionalny  w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę  o pracę  na zastępstwo  za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy

Wymagania stawiane kandydatom :

Czytaj dalej RP III WOS 1112.5.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy

PO VII WB 262.85.2018 – „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.85.2018  –  „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy zał. 1

3.2. wzór umowy zał. 2

3.4. wzór umowy zał. 4

5. zawiadomienie o wyborze oferty – 85

PO VII WB 262.83.2018 – „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

PO VII WB 262.83.2018  –  „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. modyfikacja

4.1. zał. 2 – wzór umowy – po modyfikacji

5. zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

RP III WOS 1111.4.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Czytaj dalej RP III WOS 1111.4.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

PO VII WB 261.11.2018 „Dostawa i wymiana źródeł światła metalohalogenkowych na źródła światła LED, w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w budynku i na posesji Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu”.

PO VII WB 261.11.2018  „Dostawa i wymiana źródeł światła metalohalogenkowych na źródła światła LED,  w budynku Prokuratury Okręgowej  w Szczecinie oraz w budynku i na posesji Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu”.

1. Ogłoszenie

2.SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6.Wzór umowy na część i zamówienia z załacznikami

7. Wzór umowy na część II zamówienia z za?acznikami

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Dokumentacja -załącznik nr 3 do umowy na częśc I

10. Protokół z jawnego otwarcia ofert

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko

audytora wewnętrznego

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Czytaj dalej RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie