PO IV WOS 1111.2.2018 LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

 1. Aleksandra Awdymirzec,
 2. Jagoda Ciszewska,
 3. Justyna Łyszkiewicz,
 4. Martyna Skierska,
 5. Patrycja Burska,
 6. Agata Trębacz,
 7. Magdalena Wroniecka,
 8. Radosław Kwaśniewski.

III etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 13.30 w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6, sala nr 112.

PO IV WOS 1111.2.2018 LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

 1. Aleksandra Awdymirzec,
 2. Jagoda Ciszewska,
 3. Justyna Łyszkiewicz,
 4. Martyna Skierska,
 5. Patrycja Burska,
 6. Magdalena Sobalska,
 7. Agata Trębacz,
 8. Magdalena Wroniecka,
 9. Radosław Kwaśniewski.

II etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6, sala nr 112.

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w dniu 16 lipca 2018 r. do godz. 09.00.

PO IV WOS 1112. 39 .2018 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Szczecin, dnia  2  lipca 2018 r.

 

Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na  stanowisko kierowcy  w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

  

Liczba wolnych miejsc – 1

Czytaj dalej PO IV WOS 1112. 39 .2018 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

PO VII WB 262.70.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa  budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego

1. zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. wzór umowy

3 A. wytyczne

3 B. przekrój

3 C. rzut parteru

3 D. rzut piwnicy

3 E. rzut poddasza

3 F. rzut I piętra

3 G. program funkcjonalno-użytkowy

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

PO VII WB 262.67.2018 – „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.67.2018  –  „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – opis wymagań

4. zał. 3 – wzór umowy

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowannia

PO VII WB 262.65.2018 – „Dostawa i montaż 2 wentylatorów wyciągowych ściennych w budynku Prokuratury Rejonowej w Choszcznie”

PO VII WB 262.65.2018  –  „Dostawa i montaż 2 wentylatorów wyciągowych ściennych w budynku Prokuratury Rejonowej w Choszcznie

 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

4. 

5. 

6. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PO VII WB 261.9.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 261.9.2018 Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy

7. Wykaz samochodów

8. Oświadczenie o grupie kapitałowej

9. Protokół z jawnego otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.