PO IV WOS 1111.17.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.17.2017

ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
Komisja konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu:

  1. panią Ilonę Rosłońską.

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 13 lutego 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 1100. 

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 114.

Sekretarz Komisji
Sylwia Sokół

PO VII WB 261.1.2018 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

PO VII WB 261.1.2018  Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

5. Wzór umowy cz I

6. Wzór umowy cz II

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PO VII WB 261.18.17 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i unieważnienia postępowania w części II i III.

PO VII WB 261.18.17  Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i unieważnienia postępowania w części II i III.

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i unieważnieniu postępowania w częsci II i III

PO VII WB 262.19.2018 Wykonanie usług konserwacji oraz usług pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach będących w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

PO VII WB 262.19.2018  Wykonanie usług konserwacji oraz usług pogotowia dźwigowego urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach będących w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Informacj o wyborze oferty

 

PO IV WOS 1111.13.2017 Wyniki I etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
komisja ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.13.2017 Wyniki I etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

PO IV WOS 1111.14.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA
DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA
W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie konkursu dla kandydatów na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie komisja konkursowa ustaliła, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie:

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.14.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE