RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko

audytora wewnętrznego

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  

Czytaj dalej RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

PO VII WB 262.82.2018 – „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.82.2018  –  „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy zał. 1

3.2. wzór umowy zał. 2

3.4. wzór umowy zał. 4

4. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 82

PO VII WB 262.80.2018 – „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.80.2018  –  „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy zał. 1

3.2. wzór umowy zał. 2

3.4. wzór umowy zał. 4

4. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

POIV WOS 1110.10.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Szczecin, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

  • 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania  na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.10.2018. Wniosek należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Czytaj dalej POIV WOS 1110.10.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO VII WB 262.75.2018 – „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.75.2018  – „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – opis wymagań

4. zał. 3 – wzór umowy

5. zawiadomienie o wyborze oferty

PO VII WB 262.74.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego.

PO VII WB 262.74.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

3 A. Przedmiot prac projektowych

3 B. przekrój

3 C. rzut parteru

3 D. rzut piwnicy

3 E. rzut poddasza

3 F. rzut I piętra

3 G. program funkcjonalno-użytkowy

4. zawiadomienie o wyborze oferty

5. zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

6. zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty – III wybor

7. zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty – IV wybor