PO IV WOS 1112.63.2017 kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1112.63.2017 kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika ds. zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

PO IV WOS 1111.16.2017 konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. bhp i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2017.246 j.t.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400 j.t.),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. bhp i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.16.2017 konkurs na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. bhp i inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

PO VII WB 233.6.2017 Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu publicznego samochodów osobowych będących własnością Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 233.6.2017  Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu publicznego  samochodów osobowych będących własnością Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego

2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia

3. Ogłoszenie o II przetargu publicznym

4. darowizna

PO VII 261.12.2017 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII 261.12.2017 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. Złącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Wzór umowy cz. I

7. Załączni nr 1 do umowy cz. I, II, III

8. Załącznik nr 2 do umowy cz. I

9. Wzór umowy cz. II

10. Załącznik nr 2 do umowy cz. II

11. Wzór umowy cz. III

12. Załącznik nr 2 do umowy cz. III

13.  SIWZ – kompletna

14. Pytania i odpowiedzi

15. Informacja z otwarcia ofert

16. Informacja o unieważnieniu postępowania

PO IV WOS 1110.13.2017 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

 Szczecin, dnia 29 listopada 2017 r.

 Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

  • 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.13.2017 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

PO VII WB 261.89.2017 na „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

PO VII WB 261.89.2017  na  „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. wzór umowy

4. Informacja dodatkowa

5. sprostowanie

6. przedłużenie terminu

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PO IV WOS 021.186.2017 LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

  1. Joanna Palicka
  2. Arkadiusz Osman
  3. Andrzej Łuczak
  4. Jarosław Bogdański
  5. Aleksandra Znamierowska
  6. Marta Damazer
  7. Paulina Nowak
  8. Monika Kucharska

Czytaj dalej PO IV WOS 021.186.2017 LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE