PO VII WB 261.8.2017 „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie„

Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

1. siwz meble

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wzór umowy cz. I

4. zał. 3 – wzór umowy cz. II

5. zał. 4 – wykaz ilościowo-wartościowy

6. ogłoszenie o zamówieniu

7. Pytanie od Wykonawcy

8. pytania i odpowiedzi 2

9. modyfikacja SIWZ

10. zał. 3 – wzór umowy cz. II – po modyfikacji

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Zawiadomienie o wyborze oferty

13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

PO VII WB 262.51.2017 na „Wymianę drzwi wejściowych (4 szt.) w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”

PO VII WB 262.51.2017 na „Wymianę drzwi wejściowych (4 szt.) w budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim”

1. Zaproszenie

2. Załącznik 1 – formularz oferty cenowej

3. Załącznik 2 – wzór umowy

4. Ponowne zaproszenie

5. Zawiadomienie o wyborze oferty

6. Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

Akt oskarżenia przeciwko sprawcom pobicia – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

     Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu skierowała do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia przeciwko Danielowi K. i Łukaszowi K. podejrzanym między innymi o popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 31 stycznia 2017 r. w Myśliborzu działając wspólnie i w porozumieniu pobili dwóch pokrzywdzonych używając przy tym niebezpiecznego narzędzia jakim jest kij bejsbolowy, czym narazili pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo naruszenia czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni, w rozumieniu art. 157 § 1 kk, tj. o czyn z art. 159 kk i inne.   

Czytaj dalej Akt oskarżenia przeciwko sprawcom pobicia – sprawa Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu.

PO VII WB 262.36.2017 na „Usługa serwisowa samochodów służbowych będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.36.2017  na  „Usługa serwisowa samochodów służbowych będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

1. Zaproszenie PO VII WB 262.36.2017

2. Zał 1 – formularz oferty cenowej – gotowe

3. Zał 2 – wzór umowy

4 – PO VII WB 262.36.2017

5 – zawiadomienie o wyborze oferty