PO IV WOS 1111.2.2018 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE WYŁONIONYCH W WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 13-16.07. 2018 R.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE WYŁONIONYCH W WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 13-16.07. 2018 R.

 1. Martyna Skierska,
 2. Agata Trębacz.

Lista rezerwowa:

 1. Jagoda Ciszewska,
 2. Magdalena Wroniecka,
 3. Justyna Łyszkiewicz,
 4. Aleksandra Awdymirzec,
 5. Patrycja Bursa,
 6. Radosław Kwaśniewski

  Przewodniczący Komisji

PO IV WOS 1111.2.2018 LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

 1. Aleksandra Awdymirzec,
 2. Jagoda Ciszewska,
 3. Justyna Łyszkiewicz,
 4. Martyna Skierska,
 5. Patrycja Burska,
 6. Agata Trębacz,
 7. Magdalena Wroniecka,
 8. Radosław Kwaśniewski.

III etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 13.30 w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6, sala nr 112.

PO IV WOS 1111.2.2018 LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

 1. Aleksandra Awdymirzec,
 2. Jagoda Ciszewska,
 3. Justyna Łyszkiewicz,
 4. Martyna Skierska,
 5. Patrycja Burska,
 6. Magdalena Sobalska,
 7. Agata Trębacz,
 8. Magdalena Wroniecka,
 9. Radosław Kwaśniewski.

II etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6, sala nr 112.

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w dniu 16 lipca 2018 r. do godz. 09.00.

PO IV WOS 1112. 39 .2018 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Szczecin, dnia  2  lipca 2018 r.

 

Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na  stanowisko kierowcy  w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

  

Liczba wolnych miejsc – 1

Czytaj dalej PO IV WOS 1112. 39 .2018 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

PO IV WOS 1112.2018 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko sekretarki na zastępstwo w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

PO IV WOS 1112.2018

Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na  stanowisko sekretarki na zastępstwo w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Liczba  wolnych miejsc – 2

Czytaj dalej PO IV WOS 1112.2018 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko sekretarki na zastępstwo w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

PO IV WOS 1111. 2 . 2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Szczecin, dnia  12  czerwca 2018 r.

PO IV WOS 1111. 2 . 2018

 

Na podstawie art. 176 § 1 ust. 1 – 4 i art. 180 § 1 – § 9 ustawy z dnia
28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838)

 

 Prokurator Okręgowy

w Szczecinie

 

ogłasza

              KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

            w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 2

Czytaj dalej PO IV WOS 1111. 2 . 2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

RP III WOS 1112.3.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy

Prokurator Regionalny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy

Czytaj dalej RP III WOS 1112.3.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika wspomagającego pion orzeczniczy

PO IV WOS 1112.25.2018 kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika księgowości

PO IV WOS 1112. 25 .2018

kandydat do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika księgowości w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na umowę o pracę na zastępstwo za pracownika księgowości w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem dokumentów finansowo-księgowych do księgowania,
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających dokumentów finansowo-księgowych oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
 • obsługa programu finansowo-księgowego,
 • prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 • zdolności analityczne,
 • znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność swobodnego posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedni poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • własnoręcznie napisany i podpisany życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,
 • zaświadczenie potwierdzające niekaralność.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów do dnia 30 kwietnia 2018 r. osobiście, bądź przesłanie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin,
pok. 129 I piętro,
tel. 91 484 96 75.

PO VI WOS 1112.23.2018 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy do Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście w Szczecinie

PO VI WOS 1112.23.2018

 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy do Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście w Szczecinie

wymiar czasu pracy – cały etat

Czytaj dalej PO VI WOS 1112.23.2018 Prokurator Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko kierowcy do Prokuratury Rejonowej Szczecin Śródmieście w Szczecinie

RP III WOS 1111.2.2018KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP  III WOS 1111.2.2018   

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2018  r. Prawo                   o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.)oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838) 

 Prokurator Regionalny  w Szczecinie  ogłasza 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA 

w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie 

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   – 6          

Czytaj dalej RP III WOS 1111.2.2018KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie