PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o terminie III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostanie przeprowadzony w dniu 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o godzinie 9:00 w sali nr 112.

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Na podstawie § 9 pkt 1rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838) informuję, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:

 1. JustynaKokoszka,
 2. KarolinaRezler,
 3. PiotrJędrzejewski,
 4. DamianPrzestrzelski,
 5. JulitaWędzińska,
 6. AgataŁagoda,
 7. MonikaFlejszar,
 8. WeronikaZiemnicka,
 9. IzabelaGałka.

PO IV WOS 1111.3.2018 Wyniki I etapu konkursu dla kandydatów do pracy na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie I etapu konkursu dla kandydatów do pracy na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie,

komisja ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Natalia Morta,
 2. Lidia Romanko,
 3. Agata Maciejasz,
 4. Anna Filińska,
 5. Radosław Klockowski,
 6. Witold Krukowski,
 7. Kamila Gazda,
 8. Justyna Kokoszka,
 9. Andrzej Łuczak,
 10. Karolina Rezler,
 11. Piotr Jędrzejewski,
 12. Damian Przestrzelski,
 13. Olga Jankowska,
 14. Julita Wędzińska,
 15. Agata Łagoda,
 16. Monika Flejszar,
 17. Weronika Ziemnicka,
 18. Izabela Gałka,
 19. Aleksandra Grobelna.

II etap zostanie przeprowadzony w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6, sala nr 112.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu o wskazanej godzinie w sali nr 112.

Sekretarz Komisji – prokurator Dorota Pietras

RP III WOS 1111.1.2019 – KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W SZCZECINIE

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2018  r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838)

Prokurator Regionalny

w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie

Czytaj dalej RP III WOS 1111.1.2019 – KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W SZCZECINIE

RP III WOS 1111.2.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs

na staż urzędniczy

na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Czytaj dalej RP III WOS 1111.2.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

PO IV WOS 1110.19.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

 • 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania  na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.19.2018. Wniosek należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

          Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 ust. 1-6 i 8 oraz art. 77 § 1 w zw.z art. 174 § 1 i § 1a cyt. wyżej ustawy, jakie winien spełniać kandydat
na asesora, należy dołączyć:

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.19.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

RP III WOS 1111.8.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro-kuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-ści z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

                                                        ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie 

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.8.2018,

Czytaj dalej RP III WOS 1111.8.2018 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.7.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.7 .2018,

Czytaj dalej RP III WOS 1111.7.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i pro-kuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-ści z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowa-dzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs 

na staż urzędniczy

na stanowisko audytora wewnętrznego 

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie 

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 153, 71 – 260 Szczecin,

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.3.2018,

Czytaj dalej RP III WOS 1111.3.2018 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

PO IV WOS 1111.3. 2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

PO IV WOS 1111.3. 2018

Na podstawie art. 176 § 1 ust. 1 – 4 i art. 180 § 1 – § 9 ustawy z dnia
28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838)

Prokurator Okręgowy
w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
oraz w prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 5

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.3. 2018 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie