RP III WOS 1112.1.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko sekretarki w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny  w Szczecinie  ogłasza  nabór  na  stanowisko sekretarki w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk   –    1

Wymagania stawiane kandydatom :

Czytaj dalej RP III WOS 1112.1.2018 Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko sekretarki w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

PO IV WOS 1111.1.2018 Kandydat wybrany na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Kandydat wybrany na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowe w Szczecinie

1. Lidia Giętko

Prokurator Okręgowy

Remigiusz Dobrowolski
Prokurator Prokuratury Regionalnej

PO IV WOS 1111.1.2018 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.1.2018 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego drugiego etapu konkursu staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp i inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, Komisja konkursowa ustaliła, że do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie pani Lidia Gietko.

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.1.2018 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY (DOCELOWE STANOWISKO INSPEKTORA DS. BHP I INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.17.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.17.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.1.2018: ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO INSPEKTORA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.1.2018

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektora ds. bhp i inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie komisja konkursowa ustaliła, że do drugiego etapu konkursu zakwalifikowana zostanie:

–  pani Lidia Maria Gietko

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 13 lutego 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej
w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10:00.
 

 

Kandydat proszony jest   o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 129.

 

Sekretarz Komisji

Iwona Kurałowicz

PO IV WOS 1111.17.2017 ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.17.2017

ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie
Komisja konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu:

  1. panią Ilonę Rosłońską.

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 13 lutego 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 1100. 

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 114.

Sekretarz Komisji
Sylwia Sokół

PO IV WOS 1111.13.2017 Informacja o wynikach konkursu na 2 stanowiska stażysty (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Na podstawie § 10 ust 1 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400) informuję, że do zatrudnienia na dwa stanowiska stażysty (docelowe stanowisko analityk kryminalny) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

  1. Joanna Putra,
  2. Aleksandra Tokłowicz

Lista rezerwowa:

  1. Aneta Maziarek

PROKURATOR OKRĘGOWY

PO IV WOS 1111.13.2017 Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie (docelowe stanowisko: analityk kryminalny) konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

1. Joanna Putra
2. Aneta Maziarek
3. Magdalena Sobalska
4. Aleksandra Tokłowicz

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 17 stycznia 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 11:00.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 416 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.