PO IV WOS 1111.9.2017 konkurs na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

PO IV WOS 1111.9.2017

            W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie Komisja konkursowa nie zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu żadnego  z kandydatów  z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych.

Sekretarz Komisji
Sylwia Sokół

 

PO IV WOS 1111.10.2017 Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Szczecin, dnia 18 września 2017 r.
PO IV WOS 1111.10.2017

 

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy
(docelowe stanowisko młodszy referent)
w  jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

  Czytaj dalej PO IV WOS 1111.10.2017 Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

PO IV WOS 1111.11.2017 Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie

Szczecin, dnia 18 września 2017 r.
PO IV WOS 1111.11.2017

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy
(docelowe stanowisko młodszy referent)
w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.11.2017 Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie

PO IV WOS 1111.10.2017 konkurs na staż urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych w Szczecinie

PO IV WOS 1111.10.2017

Uprzejmie informuję, że Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 127/17 Prokuratora Okręgowego w Szczecinie do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie ustaliła, iż dla kandydatów, którzy z przyczyn usprawiedliwionych (udokumentowanych) nie będą mogli przystąpić do wyznaczonego na dzień  7 września 2017 r. III etapu konkursu na staż urzędniczy, wyznaczony zostaje dodatkowy termin na dzień 18 września 2017 roku o godz.10:00. Osoby te winny złożyć stosowny (udokumentowany) wniosek zawierający usprawiedliwienie nieobecności z prośbą o umożliwienie uczestniczenia w III etapie konkursu w dodatkowym terminie

Przewodniczący Komisji
Zastępca Prokuratora Okręgowego
Mirosław Jezierski

PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWIE

PO IV WOS 1111.11.2017

 

                W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

1.Dominika Tomaszewska
2.Artur Baran

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 7 września 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 09:30.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

 1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r.
  w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
  i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
 4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 129 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.                                                  

Sekretarz Komisji
Sylwia Sokół

 

PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.11.2017

                W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

PO IV WOS 1111.10.2017 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATUR REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

 

PO IV WOS 1111.10.2017

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w jednostkach organizacyjnych prokuratur rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Natalię Kwolek,
 2. Małgorzatę Kozłowską,
 3. Martę Maszczyk,
 4. Elwirę Rutkiewicz,
 5. Dariusza Kulińskiego,
 6. Annę Oroń,
 7. Joannę Marciniak,
 8. Martę Frątczak,
 9. Laurę Rowińską,
 10. Wiolettę Podsiadło,
 11. Artura Barana,
 12. Justynę Odrowską,
 13. Malwinę Miszczyszyn,
 14. Żanetę Porożyńską,
 15. Aleksandrę Grobleną,
 16. Aleksandrę Jadwigę Marulewską,
 17. Justynę Depczyńską,
 18. Anetę Tȍrmȁnen,
 19. Sylwię Warszyńską-Kufel.

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, w dwóch grupach:

 

–  o godz. 11:00

 1. Natalia Kwolek,
 2. Małgorzata Kozłowska,
 3. Marta Maszczyk,
 4. Elwira Rutkiewicz,
 5. Dariusz Kuliński,
 6. Anna Oroń,
 7. Joanna Marciniak,
 8. Marta Frątczak,
 9. Laura Rowińska,
 10. Artur Baran,

 

 

–  o godz. 13:00.

 1. Wioletta Podsiadło,
 2. Justyna Odrowska,
 3. Malwina Miszczyszyn,
 4. Żaneta Porożyńska,
 5. Aleksandra Groblena,
 6. Aleksandra Jadwiga Marulewska,
 7. Justyna Depczyńska,
 8. Aneta Tȍrmȁnen,
 9. Sylwia Warszyńska-Kufel.

 

 

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie, do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji

Sylwia Sokół

 

PO IV WOS 1111.11.2017 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWI

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W GOLENIOWIE

 

PO IV WOS 1111.11.2017

           

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy
w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 1. Dominikę Tomaszewską,
 2. Artura Barana.

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – zostanie przeprowadzony w dniu 17 sierpnia 2017 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 9.00.  

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji

Sylwia Sokół

 

PO IV WOS 1111.8.2017 wyniki II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

W wyniku przeprowadzonego II etapu konkursu na staż urzędniczy (docelowe stanowisko informatyka) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, polegający praktycznym rozwiązaniu zadań – praktycznym sprawdzeniu umiejętności, w którym wziął udział jedyny kandydat, tj. Karol Begiert.

 

W wyniku praktycznego sprawdzenia umiejętności kandydat uzyskał następującą liczbę punktów:

Karol Begiert 9,5 pkt.

 

Komisja konkursowa po analizie wyników II etapu podjęła uchwałę o dopuszczeniu do III etapu kandydata Karola Begierta.

III etap konkursu odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w  pokoju 416 Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Kandydat proszony jest o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie,  do gabinetu nr 301 wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.