PO VII WB 233.5.2017 Ogłoszenie II o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

PO VII WB 233.5.2017  Ogłoszenie II o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1 Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego

2 Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

 

PO VII WB 233.5.2017 Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

PO VII WB 233.5.2017 Ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu publicznego zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego

2. zał. nr 1 do ogłoszenia