PO VII WB 262.85.2018 – „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.85.2018  –  „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy zał. 1

3.2. wzór umowy zał. 2

3.4. wzór umowy zał. 4

5. zawiadomienie o wyborze oferty – 85

PO VII WB 262.83.2018 – „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

PO VII WB 262.83.2018  –  „Dostawa mebli na potrzeby Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

4. modyfikacja

4.1. zał. 2 – wzór umowy – po modyfikacji

5. zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

PO VII WB 262.82.2018 – „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.82.2018  –  „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy zał. 1

3.2. wzór umowy zał. 2

3.4. wzór umowy zał. 4

4. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 82

PO VII WB 262.80.2018 – „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.80.2018  –  „Malowanie ściany podłużnej w sali 28 w budynku Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy zał. 1

3.2. wzór umowy zał. 2

3.4. wzór umowy zał. 4

4. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

PO VII WB 262.75.2018 – „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.75.2018  – „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – opis wymagań

4. zał. 3 – wzór umowy

5. zawiadomienie o wyborze oferty