PO VII WB 262.115.2018 – na „Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.115.2018  –  na „Wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.114.2018 – na „Usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.114.2018  –  na „Usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.111.2018 – „Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.”

PO VII WB 262.111.2018  –  „Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.”

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – wzór umowy

3.2. wzór umowy – zał. 2

4. zał. 3 – opis wymagań technicznych

5. pytania i odpowiedzi 1

6. pytania i odpowiedzi 2

7. zawiadomienie o wyborze oferty

 

PO VII WB 262.108.2018 – „Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.”

PO VII WB 262.108.2018  –  „Dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.”

1. Zaproszenie

2. zał nr 1 – oferta cenowa

3. zał nr 2 – wzór umowy

3.1. wzór umowy – zał. 1

3.2. wzór umowy – zał. 2

PO VII WB 262.105.2018 – „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.105.2018  –  „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. zał. 2 – wykaz ilościowo-wartościowy

4. zał. 3 – wzór umowy

4.1. wzór umowy – zał. 1

4.2. wzór umowy – zał. 2

5. zawiadomienie o wyborze oferty-1

PO VII WB 262.101.2018 Wymiana klap doświetlaczy okiennych w budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Stoisława 6

PO VII WB 262.101.2018 Wymiana klap doświetlaczy okiennych w budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Stoisława 6

1. Zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. Umowa

3.1 opis przedmiotu zamówienia

3.2 zestawienie klap

3.3 rysunek

3.4. ewidencja godzin

4. zawiadomienie o wyborze oferty 101