PO VII WB 262.99.2018 „Usługę zorganizowania i przeprowadzenia imprezy mikołajkowej dla dzieci pracowników obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w 2 grupach”

PO VII WB 262.99.2018 „Usługę zorganizowania i przeprowadzenia imprezy mikołajkowej dla dzieci pracowników obszaru Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w 2 grupach”

 

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3.Wzór umowy

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PO VII WB 262.97.2018 „Dostawa szafy metalowej klasy S2 do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże mającej swoją siedzibę przy ul. Żołnierskiej 3a w Szczecinie”.

PO VII WB 262.97.2018 „Dostawa  szafy metalowej klasy S2 do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże mającej swoją siedzibę przy ul. Żołnierskiej 3a w Szczecinie”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3.Dodatkowa informacja

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty