RP VI WBA 230.26.2018 zaproszenie do złożenia oferty na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection na okres 1 roku dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikiem

 

PO VII WB 262.43.2018 „Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali konferencyjnej w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”.

PO VII WB 262.43.2018  „Dostawa sprzętu  multimedialnego do  Sali konferencyjnej w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

5. Nowy wzór umowy.

6. Przedłuzenie terminu skłądania ofert

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PO VII WB 262.44.2018 „Dostawa mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”

PO VII WB 262.44.2018  „Dostawa mebli kuchennych do pomieszczeń socjalnych i biurowych w budynku przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wykaz ilościowo-wartościowy

4. Wzór umowy część I

5. Wzór umowy część II

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Unieważnienie postępowania

 

 

PO VII WB 262.41.2018 „Usługi prania i czyszczenia chemicznego dla Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, przy ul. Słowackiego 8”

PO VII WB 262.41.2018  „Usługi prania i czyszczenia chemicznego dla  Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, przy ul. Słowackiego 8”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Umowa

4. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

PO VII WB 262.37.2018 „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

PO VII WB 262.37.2018 „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

1. Zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Informacja dodatkowa

5. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

6. Przedłużenie terminu składania ofert

7. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

PO VII WB 262.36.2018 „Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

PO VII WB 262.36.2018„Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Umowa

4. Pytania i odpowiedzi

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

PO VII WB 262.33.2018 „Wykonanie usługi introligatorskich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”.

PO VII WB 262.33.2018 „Wykonanie usługi introligatorskich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Pytania i odpowiedzi

5. Pytania i odpowiedzi nr 2

6. Ogłoszenie o wyborze najk orzystniejszej oferty