PO VII WB 262.74.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego.

PO VII WB 262.74.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

3 A. Przedmiot prac projektowych

3 B. przekrój

3 C. rzut parteru

3 D. rzut piwnicy

3 E. rzut poddasza

3 F. rzut I piętra

3 G. program funkcjonalno-użytkowy

4. zawiadomienie o wyborze oferty

5. zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

6. zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty – III wybor

7. zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty – IV wybor

 

PO VII WB 262.70.2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa  budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim” oraz pełnieniu nadzoru autorskiego

1. zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. wzór umowy

3 A. wytyczne

3 B. przekrój

3 C. rzut parteru

3 D. rzut piwnicy

3 E. rzut poddasza

3 F. rzut I piętra

3 G. program funkcjonalno-użytkowy

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

PO VII WB 262.67.2018 – „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie”

PO VII WB 262.67.2018  –  „Usługa zorganizowania wyjazdu integracyjnego dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. zał. 2 – opis wymagań

4. zał. 3 – wzór umowy

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowannia

PO VII WB 262.65.2018 – „Dostawa i montaż 2 wentylatorów wyciągowych ściennych w budynku Prokuratury Rejonowej w Choszcznie”

PO VII WB 262.65.2018  –  „Dostawa i montaż 2 wentylatorów wyciągowych ściennych w budynku Prokuratury Rejonowej w Choszcznie

 

1. zaproszenie

2. zał 1 – formularz oferty cenowej

3. zał 2 – wzór umowy

4. 

5. 

6. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PO VII WB 262.63.2018 „Dostawa i montaż masztu flagowego przed siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”.

PO VII WB 262.63.2018 „Dostawa i montaż masztu flagowego przed siedzibą Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 3A w Szczecinie”.

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Mapa terenu

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty