PO VII WB 262.110.2017 Wykonanie dokumentacji budowlanej remontu i przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

3.1. załącznik nr 1 a do umowy wytyczne

3.1. załącznik nr 1 b do umowy przekrój

3.1. załącznik nr 1 b do umowy rzut parteru

3.1. załącznik nr 1 b do umowy rzut piwnicy

3.1. załącznik nr 1 b do umowy rzut poddasza

3.1. załącznik nr 1 b umowy rzut I piętra

3.1. załącznik nr 1 c do umowy program funkcjonalno-użytkowy

4. Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

PO VII WB 262.99.2017 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu szczecińskiego

PO VII WB 262.99.2017 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby prokuratur okręgu szczecińskiego

1. Zaproszenie

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

4. Pytania i odpowiedzi

5. Formularz oferty cenowej modyfikacja

6. Wzór umowy modyfikacja

7. Pytania i odpowiedzi 2

8. Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

PO VII WB 262.90.2017 Dostawa kabli i akcesoriów sieciowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych

PO VII WB 262.90.2017  na  „Dostawa kabli i akcesoriów sieciowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych 

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz ofertowy

3. pytania i odpowiedzi

4. zawiadomienie o wyborze oferty

PO VII WB 261.89.2017 na „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

PO VII WB 261.89.2017  na  „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu

1. zaproszenie

2. zał. 1 – formularz oferty cenowej

3. wzór umowy

4. Informacja dodatkowa

5. sprostowanie

6. przedłużenie terminu

7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania